Rekonštrukcie a úpravy domov

    Spoločnosť tnaraH, s.r.o. ponúka dodávku stavebných materiálov a stavebných prác súvisiacich s výstavbou, rekonštrukciou, alebo úpravou rodinných domov.

    Dodávka stavebných materiálov zahŕňa:

 • plastové a hliníkové okná a dvere
 • stavebné rezivo a krovy
 • piesok a štrk, hotové maltové a betónové zmesy, lepidlá
 • tehly,  tvárnice a preklady
 • zatepľovacie systémy
 • obklady a dlažby, špárovacie zmesy
 • sanitárna technika
 • vodoinštalačné materiály, kúrenie a plyn
 • kanalizačné potrubia
 • elektroinštalačné materiály
 • plechové strešné krytiny a klampiarske doplnky
 • hliníkové a antikórové komínové systémy
 • atď.....

   Dodávka stavebných prác zahŕňa:

 • zabezpečenie projektovej dokumentácie, statických posudkov
 • zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác
 • montáž a demontáž okien a dverí
 • montáž a demontáž lešenia
 • demolačné práce
 • zemné a výkopové práce
 • debnenia základov, prekladov, vencov, stropov, schodov.....
 • armovacie práce
 • betonárske práce
 • realizácia hrubej stavby
 • murárske práce, obklady a dlažby
 • vodoinštalačné a kúrenárske práce
 • elektroinštalácie
 • ťahanie omietok
 • maliarske a natieračske práce
 • zatepľovacie práce
 • atď.....
     Stavebné práce realizujeme, buď vlastnými pracovníkmi alebo prostredníctvom subdodávok stavebných prác.
    Pri dodávkach stavebných materiálov spolupracujeme s viacerými dodávateľmi stavebných materiálov.
    
Ukážky našej práce si môžete pozrieť v galérií, prípade záujmu si môžete pozrieť realizované projekty aj osobne u naších zákazníkov.