Služby spoločnosti tnaraH, s.r.o.

    Spoločnosť tnaraH, s.r.o. ponúka okrem dodávok okien a dverí aj dodávky ďalších materiálov, ktoré súvisia s úpravami alebo rekonštrukciou domov a bytov. Okrem toho spoločnosť ponúka aj práce a služby, ktoré sú s tým bezprostredne spojené.

    Hlavným cieľom spoločnosti tnaraH, s.r.o. je to, aby zákazník pri stavbe, rekonštrukcií alebo úprave domu alebo bytu komunikoval iba s jednou firmou, ktorá zabezpečí všetky jeho požiadavky buď vo vlastnej réžií, alebo prostredníctvom subdodávok.Tým pádom odpadá zákazníkovi podpisovanie viacerých zmlúv o dodávkach materiálov a prác. Ďalšou výhodou, ktorú zákazník získava je poradenská činnosť, či už v oblasti realizačnej, ale aj finančnej.

     Ďalším cieľom je byť spoľahlivým obchodným partnerom, tak vo vzťahu ku zákazníkom ako aj dodávateľom. Chceme pružne reagovať na požiadavky naších zákazníkov a preto spolupracujeme s dodávateľmi z viacerých oblastí. Napr. stavebé materiály, náterové hmoty, strešné krytiny, klampiarske prvky.

   Čo sa týka  domov, tak spoločnosť tnaraH, s.r.o. sa zameriava hlavne na úpravy interiérov a exteriérov a rekonštrukcie starších domov, ale aj výstavbu nových domov. Aj starý dom dokážeme upraviť tak, aby ste sa v ňom cítili príjemne a pohodlne. Ukážky našej práce si môžete pozrieť v galérií, prípade záujmu si môžete pozrieť realizované projekty aj osobne u naších zákazníkov.
   V prípade bytov sa spoločnosť tnaraH, s.r.o. zameriava na všetky služby a práce, ktoré s tým súvisia, tak aby Váš byt vyzeral podľa Vašich predstáv.
Ukážky našej práce si môžete pozrieť v galérií, prípade záujmu si môžete pozrieť realizované projekty aj osobne u naších zákazníkov.
   Okrem realizácie domových a býtových rekonštrukcií a úprav sa spoločnosť tnaraH, s.r.o. zameriava aj na výrobu a dodávku rôznych ďalších doplnkov, prevažne ku domom ako sú: garáže, prístrešky pre autá, altánky, zábradlia, ploty, úpravy terénov, hospodárske budovy atď.
Ukážky našej práce si môžete pozrieť v galérií, prípade záujmu si môžete pozrieť realizované projekty aj osobne u naších zákazníkov.